Lenin & Ceausescu Tour 2016
Výběr fotek
Komplet Fotky
                

Společná Lenin & Ceausescu Tour 2016

Start tour 1.7.2016

Rumunsko 
Rumunsko Rumunsko

Jak již je zvykem v pravidelném taktu se střídají delší cesty s kratšími. Po loňském výletu na poloostrov Krym a severní Kavkaz na letošní rok 2016 připadla kratší , ale o to pestřejší cesta dlouhá 5.400 km vedená Slovenskem ,Maďarskem, Ukrajinou,Moldávií,Podněstřím,Gagauzií a Rumuskem.
První zastávkou bylo nechvalně proslulé cikánské ghetto Luník IX ve slovenských Košicích, "náš" mostecký Chanov je proti Luníku růžovou zahradou :-), cesta dále pokračovala do Čierne nad Tisou a dále do Ukrajinského města Čop ,následovala návštěva zakarpatské obce Koločava, kde jsme navštívili hrob Nikoly Šuhaje loupežníka a poobědvali v restauraci "Četnická stanice"a v okolí Koločavy vyzkoušel i náš UAZik drsnější offroad na části nesjízdné cesty do Usť - čorné.

Po překročení hranice bylo dalším cílem cesty moldavské město Soroca, nazývané hlavním městem bohatých romů z celého světa. Neskutečně obrovské paláce ve svahu nad městem mimo jiné imitující např. bílý dům dávají tušit , že do tohoto města se skutečně stahuje cikánská elita z celého světa.Následoval z administrativního hlediska poněkud komplikovaný přesun do separatistického Podněstří , odměnou za byrokratické útrapy nám byla příjemná koupel v řece Dněstr spojná s večeří ve městě Camenca. Následující den jsme zamířili při průjezdu Podněstřím do města Rybnitsa a především do obce se zajímavým názvem "Lenin" , která je samou výspou Podněstří na hranici s Ukrajinou a dalo by se říci, že i koncem světa.

Přesvědčili jsme se, možná zřejmě jako jediní turisté za dlouhá léta, kteří se do této obce vypravili, že V.I. Lenin skutečně s miniaturního náměstíčka shlíží i na konci světa na několik málo polorozpadlých stavení a opuštěný kolchoz .Další zastávkou na koupání bylo podněsterské Dubosari , kde nás potkala nepříjemnost v podobě poruchy dobíjení , to ovšem nebyl pražádný problém pro místního, všemi uznávaného elekromontéra Serjožu , který během dvou hodin operativně provedl rozborku alternátoru a jeho opravu pomocí komponentů z vozidel GAZ VOLGA 24 a Opel Combo. Tímto mu patří náš velký dík a zároveň smeknutí pomyslného klobouku za rychlost a nejvyšší možnou kvalitu opravy vzhledem k daným podmínkám.Následovalo opuštění Podněstří, večeře v hlavním moldavském městě Kišiněvě a návštěva světoznámých vinných sklepů v MILESTI MICI, dle zápisu v Guinessově knize rekordů se jedná o největší vinné sklepy na světě , jejich délka je 220 km a dovnitř nahlédl i UAZik ,neboť exkurze probíhá vlastním vozem !!! Cestou k rumunským hranicím jsme navštívili i velice příjemnou autonomní republiku GAGAUZIE a její hlavní město Comrat.

Po koupeli v černém moři na několika místech rumunského pobřeží nasledovala v Bukurešti prohlídka megalomanského prezidentského paláce , který nechal vybudovat diktátor Nicolae Ceausescu, na místním hřbitově jsme našli a vyfotili i hrob uvedeného diktátora a jeho ženy Eleny.Poslední zastávkou letošní tour bylo město Targoviště a místní budova vojenské posádky, kde byla výše uvedená dvojice v prosinci 1989 postavena před soud a následně popravena.Vše se dochovalo v autentickém provedení, včetně zdi s dírami po kulkách , kde byli manželé popraveni.

Cestou zpět domů nás UAZik svezl jednou s nejhezčích silnic světa Transfagarašskou magistrálou, ale to už se v našich myslích rodily náměty na cestu, kterou podnikneme v příštím roce 2018.